Καταστήματα Οπτικών

Ταυτότητα Προϊόντος:

Το Pegasus Optica ERP συνιστά μία καθετοποιημένη λύση που απευθύνεται αποκλειστικά στα Καταστήματα Οπτικών. Η βάση του παραμένει το Pegasus ERP Start Up, η βασική έκδοση Εμπορικής Διαχείρισης της ΤΕΣΑΕ με πάνω από 8.000 ενεργές εγκαταστάσεις. Η εξειδίκευση του έγκειται στο ιστορικό συνταγών που παρακολουθεί ανά πελάτη ώστε να παρέχετε εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Η δυναμική της εφαρμογής συνίσταται στη δημιουργία πιστού πελατολογίου ώστε να επιτυγχάνετε την επαναλαμβανόμενη πώληση στους ίδιους πελάτες ενώ ταυτόχρονα να ενισχύετε τη φήμη σας και να αποκτάτε ένα ευρύτερο πελατειακό κοινό.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το Pegasus Optica ERP απευθύνεται σε κάθε Κατάστημα Οπτικών που επιδιώκει να προσφέρει υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση ώστε να ενισχύσει τη πιστότητα του πελατολογίου.

Καλέστε μας για να σας προσφέρουμε μια λύση σύμφωνα με της απαιτήσεις της επιχείρησης σας.

0,00 €
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!